Home

Invest in sustainability

Why invest in this impact fund?

Are you looking to invest in a sustainable and stable alternative that targets a financial as well as an impact return? The Dutch development bank FMO invests in companies in emerging and developing economies. Measurable impact is achieved through its proven investment strategy which includes environmental and social aspects.

Through an investment in the FMO Privium Impact Fund you contribute to the fight against climate change and you support job creation in emerging and developing economies while targeting a financial return at the same time.

FMO has almost 50 years of experience with sustainable investing in emerging and developing economies. FMO supports ambitious entrepreneurs to grow their businesses and create new jobs. Furthermore, FMO stimulates sustainable entrepreneurship, empowering these entrepreneurs to build a better world. The experience of FMO, combined with a stringent credit selection, solid risk management and a portfolio well spread over sectors and countries, leads to a reasonable and stable return expectation for the FMO Privium Impact Fund. The risk-return profile is in line with many other investment opportunities. The difference is the impact.

Local entrepreneurship is essential for sustainable economic growth and social development. With an investment in the 
FMO Privium Impact Fund you can make a difference!

Benefits for investors
Impact Factors
  • Measurable impact
  • Stable return expectations
  • FMO’s proven investment experience
  • Balanced risk and return
  • Diversification across countries and sectors
  • # of jobs supported
  • CO2 emissions avoided
  • # of SMEs supported
  • MW energy produced
  • # of households connected

Fonds Informatie

Fondsnaam FMO Privium Impact Fund 
 Vestigingsland fonds Nederland
 Fonds Type Fonds voor Gemene Rekening (FGR) 
 Beheerder Privium Fund Management BV
 Beleggingsadviseur FMO Investment Management BV 
 Accountant EY - Ernst & Young Accountants LLP
 Juridische adviseurs Clifford Chance LLP / Jones Day
 Fondsvaluta USD / Euro (met afdekking valuatarisico) 
 Investeringsmethodiek Beleggers participeren in onderhandse leningen die FMO verstrekt aan geselecteerde projecten en ondernemingen in ontwikkelingslanden.
Investeerbare sectoren Landbouwsector; thema’s voedsel en water
Duurzame energie
Financiële dienstverlening
Telecominfrastructuur
Inschrijvingen Maandelijks (de deadline is de 25e dag van de maand om per maandeinde in te schrijven)
Uitschrijven Maandelijks (afhankelijk van liquiditeit eventueel beperkt tot 2% van fondsverm
Management fee 1,15% per jaar (Verwachte totale doorlopende kosten: 1,25%)
Doelrendement 2% tot 4% op jaarbasis (na aftrek van kosten, wanneer het fonds volledig geïnvesteerd is)
Jaarlijks dividend 2% per jaar netto (onderdeel van het doelrendement)

Class

ISIN

Bloomberg

Currency

Minimum
Investment

Annual dividend
(part of expected return)

First NAV

Management fee

Limited availability

A

NL0011765904

FPIFAUA NA

USD

100.-

Not applicable

June 2016

0.90%

Privium Sustainable Impact Fund

B

NL0011765912

FPIFBED NA

EUR

100.-

2%

July 2016

0.98%

Seed investor

F

NL0012135750

FPIFFEA NA

EUR

1,000.-

Not applicable

March 2017

0.98%

FMO employees

I – A

NL0012818223

FPIFIEA NA

EUR

1,000.-

Not applicable

August 2018

1.15%

NL, CH, ES, LU, UK, FR 

I – D

NL0012939029

FPIFIDE NA

EUR

1,000.-

2%

August 2018

1.15%

NL, CH, ES, LU, UK, FR 

U-A

To be assigned

To be assigned

USD

1,000.-

Not applicable

To be started

1.15%

NL, CH, ES, LU, UK, FR 

U-D

To be assigned

To be assigned

USD

1,000.-

2%

 To be started

1.15%

NL, CH, ES, LU, UK, FR 

Specific Class Information

Class

ISIN

Bloomberg

Currency

Minimum
Investment

Annual dividend
(part of expected return)

First NAV

Management fee

Limited availability

A

NL0011765904

FPIFAUA NA

USD

100.-

Not applicable

June 2016

0.90%

Privium Sustainable Impact Fund

B

NL0011765912

FPIFBED NA

EUR

100.-

2%

July 2016

0.98%

Seed investor

F

NL0012135750

FPIFFEA NA

EUR

1,000.-

Not applicable

March 2017

0.98%

FMO employees

I – A

NL0012818223

FPIFIEA NA

EUR

1,000.-

Not applicable

August 2018

1.15%

NL, CH, ES, LU, UK, FR 

I – D

NL0012939029

FPIFIDE NA

EUR

1,000.-

2%

August 2018

1.15%

NL, CH, ES, LU, UK, FR 

U-A

To be assigned

To be assigned

USD

1,000.-

Not applicable

To be started

1.15%

NL, CH, ES, LU, UK, FR 

U-D

To be assigned

To be assigned

USD

1,000.-

2%

 To be started

1.15%

NL, CH, ES, LU, UK, FR 

Contact informatie

Over de beheerder

Over de fondsadviseur

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een Alternative Investment Fund Manager zoals bedoeld in de Alternative Investment Fund Manager-richtlijn en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl). Privium bestaat uit een team van ervaren beleggingsprofessionals. Daarnaast werkt Privium samen met een groot aantal gerenommeerde partijen.

W: www.priviumfund.com

T: +31 20 46 26 644

E: mbaak@priviumfund.com / jakkerman@priviumfund.com

 FMO Investment Management BV (‘FMO IM’) is een Nederlandse beleggingsonderneming en volledige dochter van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO NV. FMO IM adviseert over de leningenportefeuille in opdracht van de beheerder. Alle leningen die worden aangeboden aan het fonds hebben het investeringsproces van FMO succesvol doorlopen en zijn ook opgenomen in FMO’s eigen portefeuille. De strategie van FMO IM is om impact investeren schaalbaar te maken door investeerders toegang te bieden tot FMO’s duurzame investeringen in opkomende markten.

W www.fmo-im.nl

T: +31 70 314 95 02 

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

Het FMO Privium Impact Fund, een Nederlands Fonds voor Gemene Rekening (‘FGR’), is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). De informatie op deze flyer biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing en vormt geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod van rechten van deelneming in het FMO Privium Impact Fund. Potentiële investeerders wordt geadviseerd om het prospectus en de essentiële beleggersinformatie aandachtig te lezen en onafhankelijk (juridisch en fscaal) advies in te winnen voordat tot deelname wordt besloten. De waarde van elk beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de fnanciële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde performance overzichten en/of rendementsdoelstellingen zijn door met zorg door Privium Fund Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het prospectus van het FMO Privium Impact Fund is te downloaden via www.priviumfund.com/funds.